Workplace Transformation

Na skutek sytuacji związanej z pandemią wielu pracowników z dnia na dzień musiało odnaleźć się
w trybie pracy z domu. Ta gwałtowna zmiana wpłynęła również na oczekiwania firm, związanych ze sposobem wsparcia użytkownika, czy podejściem do budowania środowisk pracy IT.

Oferta Fujitsu poza standardowymi elementami takich systemów, jak notebooki, desktopy czy terminale, oferuje również rozwiązania dedykowane wstępnie sparametryzowane lub szyte na miarę, które budowane są zgodnie z potrzebami Klienta.

Jarosław Cichoszewski
Solutions Architect

Data Protection

Bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych to dzisiaj najważniejszy filar ciągłości biznesu. Każda firma generuje i przetwarza codziennie ogromną ilość danych, plików, dokumentów, faktur i informacji wszelkiego rodzaju. Niezbędne jest więc zadbanie o ich bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

Oferta Fujitsu poza standardowymi elementami takich systemów jak serwery, pamięci masowe oraz biblioteki taśmowe, oferuje również rozwiązania dedykowane do dużych organizacji, które budowane są zgodnie z potrzebami Klienta.

Wojciech Wróbel
BDM Data Protection

Software Defined Infrastructure

Model SDI umożliwia pełną integrację i automatyzację wielu krytycznych funkcji IT wprowadzając jednocześnie elastyczną konfigurację zasobów dla poszczególnych aplikacji. Poprawia to sprawność
i wydajność centrum danych przy jednoczesnym uproszczeniu architektury oraz obniżeniu kosztów sprzętu.

Możliwość zastosowania technologii partnerskich takich jak np. VMware czy SUSE, pozwala budować nie tylko rozwiązania dedykowane do środowisk tzw. on-premise, ale również kompleksowe systemy zintegrowane z chmurą prywatną lub publiczną.

Sebastian Perczyński
Solutions Architect

Adaptive Enterprise

Organizacje na całym świecie starają się nadążyć za szybkim tempem zmian w swojej branży.
W wielu przypadkach połączenie zakłóceń konkurencyjnych, gospodarczych i społecznych zagraża pozycji rynkowej i istnieniu.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy byliśmy świadkami, jak organizacje mogą działać, przetrwać,
a nawet prosperować w ekstremalnych okolicznościach. Zwycięzcy podjęli decyzje
w odpowiednim tempie, szybko przetestowali i nauczyli się, a także znaleźli nowe sposoby prowadzenia biznesu, skoncentrowanego na cyfrowych modelach biznesowych. Wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom naszych klientów, Fujitsu oferuje wsparcie przedsiębiorstw
w obszarze integracji istniejących systemów i aplikacji.

Andrzej Gnyp
Business Development Manager

Cloud Native Agility

Przetwarzanie w chmurze jest wykorzystywane przez coraz większą ilość organizacji. Można korzystać z infrastruktury IT działającej w chmurze (IaaS), prekonfigurowanych platform (PaaS) gotowych do instalacji aplikacji użytkownika lub w pełni funkcjonalnych aplikacji (SaaS).

Początkowo większość klientów wprost przenosiło swoje środowiska On-premise do chmury, realizując scenariusz lift & shift. Takie podejście nie usuwa jednak tradycyjnych ograniczeń wydajności
i skalowalności oraz nie pozwala na pełne wykorzystanie elastyczności chmury. Dlatego w ostatnim czasie popularnym staje się strategia Cloud Native, w którym środowiska aplikacyjne tworzone są od początku w technologiach chmurowych.

Andrzej Gnyp
Business Development Manager

User Experience

Coraz szybciej pojawiające się nowe technologie stawiają przed użytkownikami nowe wyzwania. Coraz większa ilość narzędzi dostępnych w rozwiązaniach chmurowych daje możliwości zwiększenia produktywności użytkowników (pracowników).

W miarę rozrastania się zakresu funkcji oferowanych przez dostępne narzędzia, wykorzystanie ich zaczyna być coraz bardziej zaawansowane oraz dodatkowo wymaga dynamicznych struktur IT wspierających pracę użytkowników tych narzędzi.

Oferta Fujitsu w zakresie podniesienia produktywności użytkowników obejmuje wsparcie
w realizacji wymagań biznesowych; dostarczanie dostosowanych do specyfiki branży zespołów ServiceDesk, zespołów on-site, dalszych linii i grup wsparcia; szerokie spektrum konsultacji biznesowo-technicznych oraz realizację projektów aplikacji i rozwiązań dedykowanych. Naszym celem jest prowadzenie inicjatyw od pomysłu do całkowitej realizacji.

Piotr Ciuk
IT Service Desk & Outsourcing Architect

Data Monetization

Ogromny i szybki wzrost cyfryzacji powoduje, że prawie wszystkie organizacje są oparte na danych. Możliwość zbierania i analizowania danych z niespotykaną szybkością i ilością oznacza, że ​​firmy traktują je teraz w inny sposób. Daje to początek koncepcji monetyzacji danych, która odnosi się do praktyki wykorzystywania danych w celu uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych.

Przedsiębiorstwa i organizacje przechodzą transformację cyfrową i zmieniają perspektywę postrzegania danych, od niedoboru do nadmiaru. W zakresie zarządzania danymi i informacjami, Fujitsu oferuje pełne wsparcie w profesjonalnym wykorzystaniu posiadanych przez przedsiębiorstwa danych.

Andrzej Gnyp
Business Development Manager

Products and Solutions

Niezawodna i funkcjonalna infrastruktura serwerowa i macierzowa to kluczowy element każdego Data Center. Serwery i pamięci masowe odpowiadają za przetwarzanie i magazynowanie danych, a także przechowywanie kopii zapasowych przedsiębiorstwa.

Oferta Fujitsu wyróżnia się pełnym portfolio niezawodnych i energooszczędnych serwerów Primergy oraz bardzo wydajnych macierzy dyskowych z rodziny Eternus, oferując szeroko skalowaną wysokodostępną infrastrukturę opartą o najnowsze technologie. Dopełnieniem całości jest zarządzanie wdrożonym środowiskiem klienta, przy pomocy oprogramowania Fujitsu ISM. Nasz system monitoringu wykorzystuje również technologię AI w celu predykcji zdarzeń, skutecznie zapobiegając wystąpieniu awarii w środowiskach naszych klientów.

Robert Pakowski
Technical Presales Manager

Co-creation

Mając na uwadze powyższe wartości, Fujitsu skupia się na wypracowaniu rozwiązania problemu biznesowego, poprzez współpracę z Klientem oraz ekosystemem Partnerów. Co-creation, czyli współtworzenie polega na zbudowaniu dedykowanego podejścia, a nie oferowaniu gotowego portfolio. Daje to szczególne możliwości dopasowania się do potrzeb, wychodząc od wyzwania biznesowego, a nie opisu technicznego.

Weź udział w warsztatach i poznaj rozwiązania Fujitsu

Zostań partnerem Fujitsu

Dołącz do ekosystemu partnerów Fujitsu i uzyskaj dostęp do eksluzywnych promocji