Miasta obrały kierunek SMART

W perspektywie najbliższych 30 lat aż 2/3 ludności będzie rezydować w przestrzeni miejskiej. To zaskakujące o tyle, że obecnie co trzeci mieszkaniec miasta chce zmienić swoje położenie. Odpowiedzią na wiele wyzwań, z którymi mierzą się społeczności miejskie, są inteligentne rozwiązania, na które perspektywiczne miasta stawiają coraz chętniej, tym samym stając się smart city! Za transformacją cyfrową jednego z takich regionów – Madrytu – odpowiada marka Fujitsu.

Samodzielnie czy przy wsparciu partnera? Metody budowy nowoczesnego środowiska Data Center

Nie potrzebujesz specjalistycznej kadry o wysoko rozwiniętych kompetencjach IT, nie potrzebujesz też wielu żmudnych miesięcy i straconych nerwów na tworzenie infrastruktury IT, której efektywność i skuteczność są wielką niewiadomą. Fujitsu proponuje budowę nowoczesnego środowiska Data Center w oparciu o PRIMEFLEX.

Polskie firmy wciąż ryzykują utratę cennych danych. Nowa oferta Fujitsu rozwiązaniem dla MŚP

Fujitsu wprowadza na rynek nowe, elastyczne rozwiązanie backupu danych dedykowane dla sektora MŚP. Dzięki zastosowaniu modelu rozliczeń pay as you go, nawet mniejsze przedsiębiorstwa mogą odpowiednio zabezpieczyć swoje dane bez ponoszenia nakładów na wyspecjalizowaną kadrę i infrastrukturę IT.

Nowoczesna transformacja cyfrowa wymaga nowej jakości wsparcia użytkownika końcowego

Holistyczna opieka, bezpieczeństwo i kontrola nad zasobami przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu wraz z rosnącą popularnością smart workplace. Mobilność stanowisk pracy, zwłaszcza w ostatnim czasie, to dla wielu firm priorytet. Rozwiązaniem wyzwań, które stawiają przed biznesem nowe okoliczności jest przyjęcie infrastruktury IT wykorzystującej wirtualizację pulpitów (VDI). Fujitsu zmniejsza barierę, jaką stanowią wysokie koszty początkowe wdrożenia takiego rozwiązania, oferując je w formie przyjaznej usługi w modelu Pay as you go.

Inteligentny system monitoringu basenów wspiera pracę ratowników

Na polskim rynku pojawił się innowacyjny system monitoringu basenów wykorzystujący m.in. nowoczesne oprogramowanie, inteligentny system kamer i stację roboczą marki Fujitsu. Dwa nowo powstałe katowickie baseny zainstalowały SafePool, planowane są kolejne wdrożenia. System czuwa nad użytkownikami basenu, aktywnie wspierając pracę ratowników, tym samym minimalizując ryzyko utonięcia.