Samodzielnie czy przy wsparciu partnera? Metody budowy nowoczesnego środowiska Data Center

Poleć artykuł:

Nie potrzebujesz specjalistycznej kadry o wysoko rozwiniętych kompetencjach IT, nie potrzebujesz też wielu żmudnych miesięcy i straconych nerwów na tworzenie infrastruktury IT, której efektywność i skuteczność są wielką niewiadomą. Fujitsu proponuje budowę nowoczesnego środowiska Data Center w oparciu o PRIMEFLEX.

 

Stworzenie nowoczesnego środowiska Data Center staje się zarówno coraz większym priorytetem przedsiębiorstw w każdym sektorze gospodarki i o różnorodnych strukturach, jak również pojawia się coraz więcej wyzwań, oczekiwań i potrzeb, które musi ono spełnić. Istnieją dwie metody, które wskazują, w jaki sposób stworzyć taką infrastrukturę, która będzie odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie firmy, ale także jednocześnie będzie elastyczna i perspektywiczna w odpowiedzi na dynamikę zmian rynkowych oraz rozwój technologiczny. Zastanówmy się wspólnie, czy lepiej wybrać gotowe rozwiązanie, czy też warto samodzielnie zbudować środowisko, które spełni wszystkie nasze oczekiwania.

Zrób to sam, czyli metoda pozornie idealna

Duża potrzeba elastyczności, dopasowania infrastruktury IT do specyfiki danej firmy często popycha do kroku samodzielnego tworzenia środowiska Data Center. To pozornie metoda, która pozwala na faktycznie – stworzenie właśnie takich rozwiązań, które idealnie wpiszą się w oczekiwania przedsiębiorstwa, odpowiedzą na wszystkie jego potrzeby. Gdzie tkwi haczyk? Być może w samym procesie tworzenia, a nawet tuż przed. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie zaplecza – w tym przypadku działu IT, specjalistów, którzy wykorzystując swoje kompetencje, wiedzę, pomysłowość przeanalizują zapotrzebowanie wewnątrz firmy, dokładnie określą cele, a następnie wybiorą najlepszych dostawców, a także sprzęt oraz oprogramowanie. Wewnętrzny zespół IT po dokonaniu analizy dokumentacji i zgodności sprzętu z wybranymi licencjami oprogramowania może przejść do procesu złożenia zestawów w zamówienia: sprzętu, switchy i oprogramowania.

 

Choć sytuacja do tego momentu nie wydaje się zbyt skomplikowana, to już na tym etapie mogą pojawić się różnorodne problemy wynikające m.in. z ograniczeń budżetowych, niezgodności sprzętu z oprogramowaniem, co wymusza pewne ustępstwa lub kompromisy w przypadku poszczególnych komponentów.

 

W przypadku, gdy decydujesz się na samodzielne tworzenie infrastruktury, musisz pamiętać, że w tę drogę wpisane są pewne ryzyka. O jednym z nich już wspomniałem już powyżej – niekompatybilność poszczególnych elementów. Może pojawić się pewna sprzeczność pomiędzy komponentami, w efekcie której nie będą one ze sobą współpracowały. Innym z ryzyk jest określenie wielkości infrastruktury, którą należy zakupić przy jednoczesnym uwzględnieniu czasu niezbędnego na przygotowanie się do projektu. Nie sposób także pominąć kwestii kadry – przy obraniu tej ścieżki musimy mieć pewność, że pracownicy działu IT posiadają odpowiednie kompetencje, które pozwolą im na skonfigurowanie środowiska, ale także zachowanie ciągłości jego działania.

Rozwiązanie dla wygodnych

Istnieje także druga droga na stworzenie nowoczesnego środowiska Data Center. W wyniku dokładnego zebrani informacji i analizy sytuacji dział IT określa zapotrzebowanie przedsiębiorstwa. Następnie przekłada je na konkretne parametry, które są niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Następnie dokonuje przekazania swoich wymagań partnerowi marki Fujitsu, a w odpowiedzi otrzymuje ofertę na gotową platformę zawierającą serwer, storage, niezbędne przełączniki sieciowe oraz oprogramowanie, które są ze sobą spójne i współpracujące. Co więcej, oferta oprócz sprzętu i oprogramowania w cenie zawiera także usługę wdrożenia.

 

Takim systemem zintegrowanym jest oferta Fujitsu PRIMEFLEX, dostępna w kilku wariantach:

 

• PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud
• PRIMEFLEX for VMware vSAN
• PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI

 

Z pewnością ta opcja w przeciwieństwie do samodzielnej budowy środowiska Data Center jest znacznie prostsza i mniej czasochłonna w procesie wdrożenia. To rozwiązanie nie wymaga także od przedsiębiorstwa specjalistycznej wiedzy i kompetencji technicznych, bo za konfigurację i implementację systemu odpowiada Fujitsu. Pozbywamy się także ryzyka ewentualnej niekompatybilności sprzętu z oprogramowaniem, gdyż wszystkie komponenty pochodzą od jednego dostawcy. To zdecydowanie najprostszy sposób na zbudowanie chmury prywatnej.

Rozwiązanie dla wygodnych

Zarówno podejście „zrób to sam”, jak i opcja budowy centrum danych w oparciu o system zintegrowany dostarczony przez Fujitsu, mają swoje mocniejsze i słabsze strony. Decyzja, którą musisz podjąć jest kluczowa dla powodzenia i zadowolenia z projektu. W obu przypadkach Fujitsu oferuje konsultacje i wsparcie zarówno przed wdrożeniem jak i w trakcie użytkowania.

 

Przedstawione przeze mnie schematy budowy środowiska Data Center są adekwatne dla średniej wielkości przedsiębiorstwa, w którym adresowana jest potrzeba rozbudowy lub wymian całej infrastruktury IT. Rozwiązanie DIY jest bardziej czasochłonne, angażujące, ale pozwala na pełną wolność doboru komponentów, z czym jednocześnie wiąże się ryzyko braku kompatybilności. Gotowe rozwiązanie dostarczone przez partnera jest znacznym odciążeniem – pozwala na sprawne zbudowanie nowoczesnego środowiska IT z pewnością pełnej sprawności.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące obrania którejkolwiek z przedstawionych dróg, jeśli chciałbyś pogłębić temat, chętnie z Tobą porozmawiam. Zachęcam do kontaktu: jaroslaw.amerek@fujitsu.com

Poleć artykuł: