Data Center na miarę potrzeb klienta
– perspektywa Fujitsu

Poleć artykuł:

Projektując lub modernizując Data Center, należy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat potrzeb klienta. Ważne jest zatem uwzględnianie jego perspektywy przez cały czas trwania projektu.

Jak zaplanować efektywne, nowoczesne centrum danych, nie tracąc jednocześnie z oczu zarówno człowieka, jak i technologii – podpowiadają eksperci Fujitsu, Wojciech Wróbel i Sebastian Perczyński.

Zaczynamy od potrzeb klienta

Przy podejściu akcentującym nastawienie na potrzeby klienta, każda rozmowa na temat Data Center jest inna. Nie zaczynamy od sztywnych kryteriów, raczej budujemy je na podstawie dyskusji o oczekiwaniach biznesowych. Warto na początku zadać pytania m.in. o to, jakiego typu dane klient przetwarza i co chce za ich pośrednictwem uzyskać. Jak będzie się zmieniać jego biznes i które zmiany są dla jego rozwoju kluczowe? Czy najważniejsze staje się w takim przypadku szybkie przetwarzanie informacji z innych źródeł? Jak uszereguje on pod względem ważności aspekty takie jak: dostępność, cena, łatwość obsługi, modyfikacji i uruchamiania nowych projektów? Jakie zagrożenia i ryzyka trzeba uwzględniać, aby cały proces zmian w organizacji był bezpieczny i przyniósł oczekiwane korzyści?

Rolą ekspertów jest odpowiednia moderacja takiej dyskusji i podpowiadanie klientowi, jaką drogą mógłby pójść, a także prezentacja korzyści i wyzwań, wynikających z każdego wyboru. Może warto zastosować kryterium kosztu wydajności bądź kosztu dostępności? Taka odpowiedź pociąga za sobą kolejne pytania. Wówczas trzeba zastanowić się np. ile maszyn wirtualnych i przestrzeni dyskowej realnie potrzeba, aby zasoby były w pełni wykorzystywane, ale także aby można je było łatwo zwiększyć – najlepiej niezauważalnie dla obsługiwanych procesów biznesowych. Rozmawiając o różnych formach finansowania nowych inwestycji IT, warto np. zadać pytania o sposób korzystania przez klienta z aplikacji i preferencje dotyczące modelu licencjonowania użytkowanego oprogramowania. Zależnie od wyniku tych rozmów, eksperci mogą podpowiedzieć np. że rozliczenie w modelu subskrypcyjnym lub cloudowym będzie najkorzystniejsze.

Porozmawiajmy o barierach, znajdźmy rozwiązania

Doradztwo na tym etapie to także nakreślenie kilku modeli kosztowych i sposobów finansowania. Po stronie ekspertów jest także przekonanie klientów, że ze zmianą nie powinna się wiązać obawa. Bariery warto zidentyfikować. Jeśli klient nie jest np. przekonany do przejścia do chmury lub na model pay-per-use, warto zapytać jakimi kryteriami się kieruje, wspólnie z nim prześledzić lub zweryfikować jakie kluczowe uwarunkowania uwzględnił, a które jeszcze mogą wpłynąć na efekt biznesowy takiej decyzji. Wynikiem takiego procesu może być także rozwianie kolejnych wątpliwości klienta.

Eksperci Fujitsu na początku współpracy z klientem akcentują, że ścieżek budowy Data Center jest zawsze kilka. Można m.in. korzystać z dostępnych na rynku usług i rozwiązań, nie inwestując we własne środowiska. Taki wariant pozwala często poprawić kontrolę kosztów i ich optymalizację. Jeśli naczelnym celem jest bezpieczeństwo danych i klient ma poczucie, że musi przede wszystkim widzieć, gdzie znajdują się kluczowe dla niego informacje i systemy, wówczas budowa lub modernizacja własnego IT będzie korzystniejsza. W tym wariancie należy się skupić na zaprojektowaniu i wyposażeniu swojego Data Center w elementy odpowiadające tym oczekiwaniom. Rolą partnera jest takie doradztwo, aby klient miał poczucie, że dobrze zainwestował swoje pieniądze, a wykupione rozwiązania spełniają założone cele i zwiększają efektywność przede wszystkim jego biznesu.

Współpraca klient – dział IT – partner

Ważne jest, aby w proces pracy nad doborem rozwiązań angażować zespoły IT po stronie klienta. Muszą one mieć świadomość, że planowana zmiana oznacza dla nich szanse rozwoju, że ich opinie są brane pod uwagę, a ich zaangażowanie ma wpływ na przeprowadzenie z sukcesem planowanych zmian. Powinny aktywnie uczestniczyć w samym procesie planowania, sygnalizując ewentualne zastrzeżenia czy potrzeby, ale także patrząc na nie z punktu widzenia strategii firmy. Sesje typu Proof of Concept i Proof of Technology oraz wsparcie dobrych partnerów IT, takich jak Fujitsu, dają klientom szansę, żeby przeprowadzać takie projekty w sposób bezpieczny i zaplanowany.

Właściwą ścieżką jest też niepozostawianie działu IT samego z decyzjami o tym, w co dokładnie inwestować środki, aby spełnić określone wyzwanie biznesowe. Warto w tym momencie korzystać z doświadczeń czy wsparcia partnera, dzięki któremu można taki proces przyspieszyć i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, w tym finansowe.

Sprzęt na teraz i na przyszłość

Wybierając rdzeń sprzętowy Data Center i mając na celu inwestycje w najwydajniejsze maszyny, należy patrzeć przede wszystkim na ich elastyczność i uniwersalność. Przykładowo, skoro wirtualizacja jest kołem zamachowym dla rozwoju aplikacji, stawiać trzeba zatem na rozwiązania, które potrafią efektywne i wydajnie obsłużyć te środowiska. Serwery Fujitsu PRIMERGY mogą pochwalić się wiodącymi wynikami w testach wydajnościowych, które przekładają się na wydajność i stabilność działania przy obsłudze nawet najbardziej wymagających środowisk aplikacyjnych. Patrząc na rozwiązania macierzowe, także należy brać pod uwagę podobne kryteria: zarówno wydajność, kompatybilność, a także uniwersalność i łatwość zarządzania w praktycznie dowolnym otoczeniu IT – są kluczowe dla bezpiecznej integracji z systemami klientów.

Podczas doboru rozwiązań sprzętowych, rolą dobrego partnera jest także uświadomienie klientowi, że to moment, w którym powinien on uwzględnić nie tylko swoje aktualne, ale także przyszłe potrzeby. Wybierając macierze, trzeba zatem postawić na rozwiązania, które będzie można wykorzystać zarówno we współpracy z rozwiązaniami VMware, Hyper-V, a także z rozwiązaniami Open Source. Z kolei kupując serwery na potrzeby środowisk obsługiwanych klasycznie, ale planując w przyszłości przejście na infrastrukturę hiperkonwergentną (HCI), już teraz warto zainwestować w rozwiązania będące w stanie obsłużyć technologie HCI, certyfikowane i kompatybilne z tymi platformami.

Bezpieczeństwo rozwiązań – ochrona danych od początku i wielowarstwowo

Aby rozwiązania z zakresu ochrony danych były skuteczne, muszą być omawiane i projektowane w trakcie planowania lub modernizacji Data Center. Nie można tego etapu pominąć w rozmowach z klientem lub przesunąć na koniec tego procesu. Współcześnie trudno mówić o stuprocentowym czy długotrwałym bezpieczeństwie wszelkich rozwiązań IT. Są one stale narażone na nowe kategorie zagrożeń czy ataków. Najlepszym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji ochrona wielowarstwowa.

Inwestycja w oprogramowanie antywirusowe to zaledwie jeden z wielu elementów i pierwszy – oczywiście obowiązkowy – krok. Kolejnym są kwestie szkolenia i edukacji pracowników. Bezpieczeństwo należy budować poprzez zespoły, które są do tego przygotowane. Istotną linię obrony stanowi też bezpieczeństwo sieci zapewniającej dostęp do Data Center, które obsługują biznes klienta. Następne etapy to bezpieczeństwo wymiany danych, ich przechowywania, a także niezawodność infrastruktury informatycznej.

Poza Data Center, kwestia bezpieczeństwa obejmuje także stanowiska robocze pracowników, często pracujących zdalnie i poprzez połączenia internetowe, a nie w wydzielonej sieci firmy. Rozwiązaniem dobrze sprawdzającym się, nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, w warunkach pracy zdalnej, mogą być platformy VDI (ang. virtual desktop infrastructure). Dają one administratorom duże możliwości zdalnego zarządzania i kontroli pracy zdalnej oraz rozwiązują część wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych. W takim środowisku dane firmy lub organizacji nie są przechowywane na sprzęcie pracownika. Rozmowa o wszystkich tych aspektach to kolejny ważny element współpracy z klientem.

Czego jeszcze oczekują obecnie klienci?

Z doświadczenia ekspertów Fujitsu wynika, że firmy planujące modernizację Data Center oczekują przede wszystkim partnera, który zapewni im wiedzę i wesprze swoimi kompetencjami w całym procesie projektowym. Mimo iż mówimy o zaawansowanych rozwiązaniach i infrastrukturze IT, zasoby ludzkie i ich kompetencje wciąż są niezmiernie ważne. Pomysły, optymalne rozwiązania sprzętowe, nowoczesna infrastruktura – to częsty etap takich rozmów. Fundamentem jest jednak zaufanie i przekonanie, że potencjalny partner radził sobie już niejednokrotnie z podobnymi wyzwaniami.

Oczywiście wybierając dostawcę rozwiązań IT, klienci biorą też pod uwagę twarde kryteria – opłacalność rozwiązań, opinię i zadowolenie ich własnych klientów oraz korzyści biznesowe, które miały być zrealizowane w ramach wdrożonego projektu. Coraz częściej na znaczeniu zyskują też kwestie związane z ekologią i oszczędnością energii – dzisiaj interesuje się tym coraz liczniejsza grupa klientów, uwzględniają je także dostawcy, poszukując metod obniżających koszty. Ciekawym przykładem jest tu fakt, że nawet dostawcy usług chmurowych inwestują obecnie w systemy zasilania wspomagane np. przez odnawialne źródła energii takie jak tzw. farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. Pozwala im to obniżyć koszty zużywanej energii, a tym samym obniżać koszty świadczonych usług. Rozmowa o Data Center szytym na miarę potrzeb klienta bywa naprawdę wielowątkowa i wykraczająca poza dyskusję tylko i wyłącznie o rozwiązaniach czysto technologicznych.

Wojciech Wróbel – Data Protection Business Development Manager
Sebastian Perczyński – Solutions Architect

Poleć artykuł: