Jak Windows 10 Pro pozwala redukować koszty zwiększając jednocześnie produktywność organizacji?

Poleć artykuł:

Cyfrowa rewolucja zmienia społeczeństwo oraz biznes, a dostępność technologii mobilnych daje firmom niespotykane dotąd możliwości rozwoju. Jednocześnie organizacje, które nie potrafią zmieniać się dostatecznie szybko mogą łatwo utracić swoją obecną pozycję na rynku.

Wyjaśnienie i adaptacja modeli ‘Bimodal IT’
oraz ‘as s Service’

Wyzwaniem, jakie stoi dzisiaj przed osobami zarządzającymi zasobami informatycznymi, jest skuteczne wspieranie procesu tworzenia nowych sposobów budowania wartości w firmie bez jednoczesnej eskalacji kosztów infrastruktury informatycznej i przy zachowaniu jej bezpieczeństwa.

Te dwa działania definiuje się dzisiaj jako ‘Bimodal IT’ – analitycy Gartnera podkreślają, że CIOs zmuszeni są do pracy w dwóch niejako sprzecznych modelach: pierwszym, skoncentrowanym na zapewnianiu stabilności i bezpieczeństwa systemów i drugim, nastawionym na elastyczność i umożliwiającym szybkie wdrożenia oraz eksperymenty.

Celem jest zatem wytyczenie roadmapy technologicznej umożliwiającej przejście od systemów typu legacy w kierunku zupełnie nowych technologii skoncentrowanych na social, mobile, analityce danych oraz bazujących na chmurze.

Proces ten realizowany jest dzisiaj dzięki masowej adopcji modelu ‘as a Service’. O ile, do niedawna, zakup rozwiązań w tym modelu motywowany był zwykle wyłącznie krótszym – w stosunku do budowy własnego oprogramowania – czasem wdrożenia wybranej funkcjonalności, o tyle dziś CIOs są zdecydowani korzystać z modelu as a Service (czyli modelu subskrypcyjnego zakupu rozwiązań od dostawców zewnętrznych) w każdym przypadku i w stosunku do wszelkich rozwiązań informatycznych, które nie stanowią wartości dla organizacji same w sobie.

Na ten trend  w pełni odpowiada system Windows 10 Pro ze znakomitym, znanym ze swojej wersji konsumenckiej, interfejsem. Nowy Windows 10 Pro to uniwersalne środowisko, centralna platforma dla CIOs dostarczana jest w wygodnym i bezpiecznym dla organizacji modelu as a Service.

Windows 10 Pro i jego użyteczność w procesie transformacji cyfrowej

Oferowany z modelu as a Service, Windows 10 Pro zdejmuje z menedżerów IT konieczność nieustannego utrzymywania infrastruktury dzięki wprowadzeniu automatycznych aktualizacji zarówno pod kątem utrzymania bezpieczeństwa jak i dodawania nowych funkcjonalności. Automatyczne realizowany proces aktualizacji pozwala tym samym na utrzymanie bezpieczeństwa także na maszynach znajdujących się poza biurem, zdalnie i bez konieczności oczekiwania na fizyczne wsparcie ze strony działu technicznego firmy.

Systemy zabezpieczeń

Windows 10 Pro jest zatem efektywnym kosztowo sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa w firmach. Możliwe jest to między innymi dzięki nowym funkcjom zarządzania tożsamością takim jak Windows Hello i Windows Passport.

System Hello pozwala użytkownikom biznesowym na logowanie do Windowsa za pomocą technologii rozpoznawania twarzy, palca lub oka. Natomiast system Passport wykorzystuje te biometryczne zabezpieczenia dostępu w celu budowy mechanizmu dwustopniowego logowania (ang. two-factor authentication). Dostępność technologii Hello oraz Passport w nowym Windowsie 10 ma szansę obniżyć koszty wsparcia technicznego i uwolnić te zasoby w organizacjach, aby można je było wykorzystać w procesie budowania wartości w obszarach stricte biznesowych. Szacuje się bowiem, że obecnie około 30% zapytań do działu wsparcia IT związanych jest z tematem ochrony infrastruktury tradycyjnym hasłem. Bazujące na biometrii systemy bezpieczeństwa mają więc szansę wpłynąć na uniknięcie tego kosztu. Nie do pominięcia jest także komfort psychiczny pracowników firmy, który zwiększa się jeśli mogą oni zapomnieć o tradycyjnych, bazujących na haśle sposobach logowania do aplikacji.

 

Cortana – innowacyjny interfejs głosowy

Szacuje się (Gartner), że do 2020 roku zespoły pracujące zarówno w biurze, jak i zdalnie, korzystać będą z tzw. wirtualnych asystentów podejmując decyzje w życiu prywatnym i biznesowym. Microsoft, antycypując te trendy, wyposażył Windows 10 Pro w inteligentnego asystenta Cortana, o którym ostatnio coraz głośniej mówią media. Ta, oparta na konwersji za pomocą języka naturalnego, technologia ma szansę zwiększyć produktywność biznesu wspierając pracowników w prowadzeniu kalendarza czy komunikacji (np: rezerwując stolik w restauracji, sali konferencyjnej, automatyczne wyszukując i dołączając do korespondencji określonej dokumentacji, itp.).

 

Cortana to technologia, która samodzielnie udoskonala się i poznaje użytkownika – im częściej jej używamy, tym lepiej rozpoznaje nasze intencje, a tym samym bardziej efektywnie wspiera nas w pracy. Podczas konferencji Build 2016 Microsoft zaprezentował tzw. Cortana Collection – szerokie spektrum aplikacji wykorzystujących tę technologię. Są one już dostępne dla użytkowników Windows 10 Pro w Windows Store.

API Microsoft Bot Framework

Kolejną ważną informacją jaką poznaliśmy w czasie konferencji Build była premiera Microsoft Bot Framework – technologii oferującej 22 bezpłatne API umożliwiające samodzielne tworzenie botów, które mają szansę zastąpić tradycyjne aplikacje. Siła Microsoft Bot Framework tkwi w tym, że umożliwia integrację stworzonych chatbotów z wieloma platformami, między innymi ze środowiskiem Skype, Slack, Telegram, email oraz oczywiście w ramach tradycyjnego web’u.

Uwalniamy zasoby

Oferowany w modelu ‘as a Service’ Windows 10 Pro pozwala zmienić dotychczasowy sposób finansowania infrastruktury IT – z inwestycyjnego (CAPEX) na utrzymaniowy (OPEX). Pozwala to menedżerom na stanowisku CIO uwalniać znaczne zasoby i wypłaszczać cykl finansowania innowacji. Ten model zakupu jest jednocześnie skalowany i nie niesie ryzyka finansowego – pozwala bowiem odpowiadać na zmieniające się wymagania biznesowe dotyczące popytu jak i niezbędnych do jego realizacji zasobów. Przejście z modelu CAPEXowego na OPEXowy wymaga pewnej zmiany świadomościowej ze strony CEOs oraz CFOs jednak światowe trendy ewidentnie wskazują na zasadność ekonomiczną tego subskrypcyjnego modelu.

Podsumowanie

Zadanie jakie stoi przed CIOs polega na zrozumieniu, który z elementów infrastruktury technologicznej firmy ma największy wpływ na jej selling point. Wszelkie nie-kluczowe elementy infrastruktury oraz procesy warto powierzać odpowiednio przygotowanym do ich prowadzenia rozwiązaniom. Windows 10 Pro spełnia te wymagania, a tym samym ma szansę wspierać proces transformacji cyfrowej. Przejście na rozwiązanie Windows 10 Pro należy postrzegać jednocześnie nie tylko jako sposób na aktualizację dotychczasowego systemu operacyjnego, ale raczej jako wdrożenie efektywnej kosztowo platformy umożliwiającej skuteczną współpracę online i bardziej efektywny sposób na tworzenie wartości w przedsiębiorstwie.

Jesteś zainteresowany zakupem sprzętu mobilnego z systemem Windows 10 Pro?

Jarosław Cichoszewski

Ekspert Fujitsu – segment komputerów osobistych

Poleć artykuł: