Strategiczne podejście do wdrażania chmury hybrydowej czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo przyspieszonej transformacji cyfrowej. Liderzy wdrażania chmury hybrydowej lepiej radzili sobie także z wyzwaniami podczas pandemii, częściej współpracowali z zewnętrznym dostawcami transformacji i zlecali zarządzanie chmurą hybrydową na zewnątrz − wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fujitsu.

 

 

Organizacje prezentujące strategiczne podejście do wdrażania chmury hybrydowej czterokrotnie częściej osiągają rezultaty intensywnej transformacji cyfrowej (DX) – wynika z raportu „Sekrety liderów chmury hybrydowej”, globalnego badania przeprowadzonego przez Longitude. Wszystkie ankietowane firmy, posiadające całościową strategię wdrażania chmury hybrydowej – określone w badaniu jako liderzy – przyznały, że przyspieszyły swoją transformację biznesową. Tymczasem w grupie badanych przedsiębiorstw sklasyfikowanych jako obserwatorzy – twierdząco odpowiedziało zaledwie 24 proc. Badanie wykazało również, że liderzy byli ponad dwukrotnie bardziej odporni na wyzwania związane z zarządzaniem pracą podczas pandemii.

 

Obecnie niemal wszystkie organizacje korzystają z aplikacji biznesowych opartych na chmurze i czerpią korzyści ze skalowalności, adaptacyjności i efektywności kosztowej rozwiązań chmurowych. Niewiele przedsiębiorstw wybrało czystą strategię „tylko chmura”, większość zyskuje dzięki jednoczesnym inwestycjom w chmurę w ramach dotychczasowych aplikacji i infrastruktury – czyli tak zwane podejście „chmury hybrydowej”.

 

Badanie pokazało, że liderzy chmury hybrydowej dwa razy częściej niż obserwatorzy współpracują z zewnętrznym dostawcą, pomagającym w transformacji do chmury hybrydowej. Dwukrotnie częściej zlecają także zarządzanie chmurą hybrydową na zewnątrz. Wskazuje to na chęć korzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów zewnętrznych we wdrażaniu rozwiązań chmurowych, zamiast działania na własną rękę.

 

Badanie zbiegło się w czasie z informacją o wprowadzeniu przez Fujitsu nowych usług z zakresu zarządzania w chmurze, w ramach pełnego pakietu rozwiązań wspierających klientów we wdrażaniu i przyspieszaniu transformacji cyfrowej. Oferowane rozwiązania dotyczą środowiska Microsoft Azure, w kolejnych miesiącach 2022 roku obejmą także AWS i VMware

Kim są liderzy chmury hybrydowej?

Badacze wyodrębnili tę grupę na podstawie czterech kluczowych atrybutów:

1. Liderzy dostosowują strategie chmury hybrydowej do swoich planów transformacji całej firmy.

Prawie trzy razy częściej dostosowują strategie IT do planów transformacji biznesowej, rozwijając przewagę konkurencyjną dzięki infrastrukturze hybrydowej.

 

2. Liderzy rozwijają procesy zarządzania chmurą hybrydową, aby ułatwić rozwój swoich przedsiębiorstw i zmniejszyć ryzyko.

Są o 60 proc. bardziej pewni, że mogą zarządzać bezpieczeństwem i 75 proc. bardziej przekonani o możliwościach zarządzania zgodnością w ich środowisku hybrydowym.

 

3. Liderzy wzmacniają swoje zespoły w celu zwiększenia korzyści wnoszonych przez chmury hybrydowe nowej generacji.

Grupa ta jest mniej zaniepokojona wyzwaniami, związanymi z zatrudnianiem nowych talentów. Postrzegało to jako problem zaledwie 27 proc. liderów i aż 42 proc. obserwatorów.

 

4. Liderzy wdrażają nowe technologie płynnie i na dużą skalę.

Liderzy są prawie dwukrotnie częściej przekonani, że mogą wykorzystać swoją infrastrukturę hybrydową do wdrażania nowych technologii. Liderzy są dwukrotnie bardziej pewni, że mogą z sukcesem modernizować aplikacje i obciążenia dla podniesienia wydajności, dwukrotnie częściej będą w stanie zbudować aplikacje i wdrożyć je w różnych środowiskach, a także mają o 50 proc. większą pewność niż obserwatorzy odnośnie do skalowalności swojej infrastruktury.
Badania jasno wskazują na konieczność posiadania odpowiedniej strategii chmury hybrydowej przez organizacje wdrażające u siebie transformację cyfrową. Jedną z ujawnionych w badaniu cech liderów jest chęć outsourcingu zarządzania chmurą hybrydową oraz współpracy w tym zakresie z firmą zewnętrzną. Dlatego z przyjemnością informujemy o nowej globalnej ofercie usług Fujitsu, adresującej wspomniane potrzeby. Oferując pełny pakiet usług zarządzania chmurą dla Microsoft Azure, AWS i VMware, pomagamy klientom znacząco przyspieszyć transformację cyfrową. Nasze usługi, świadczone m.in. z polskich centrów kompetencyjnych, pozwalają klientom budować elastyczne, efektywne kosztowo i bezpieczne rozwiązania realizujące transformację cyfrową oraz wspierające działania biznesowe – komentuje Dariusz Śliwa, Cloud Native Ecosystem BDM w Fujitsu.