Dlaczego strategie biznesowe powinny opierać się na danych?

W danych kryje się ogromny potencjał. Obecnie w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej przedsiębiorstwa starają się wykorzystać ten potencjał do poprawy swojej pozycji rynkowej i coraz odważniej sięgają po zdobycze sztucznej inteligencji (AI) i Data Science, by zapewnić sobie pozycję lidera.

Dlaczego monetyzacja danych jest trudna?

Obecnie organizacje pozyskują duże ilości w przeważającej mierze nieustrukturyzowanych danych. Większość z nich jest masowo generowana przez szereg źródeł zróżnicowanych pod względem lokalizacji geograficznej i struktury właścicielskiej.

Nieustrukturyzowane dane to niewiele więcej, jak tylko strumień niepołączonych ze sobą informacji. Prawdziwym wyzwaniem jest nadanie im sensu. Aby sztuczna inteligencja i Data Science mogły zadziałać, potrzebna jest elastyczna, zwinna i wydajna struktura.

Budowanie organizacji opartej na danych

Stosujemy 4-etapowy proces, aby znaleźć odpowiednie bazujące na danych rozwiązanie dla każdego partnera:

1. Określenie punktu wyjścia dla transformacji danych

Definiujemy podstawy transformacji danych. Odkrywamy dane, zasoby IT, braki oraz cele biznesowe. Określamy przyszłą architekturę danych, środki ochrony oraz technologie Data Science i sztucznej inteligencji (AI).

Screenshot 2020-09-16 at 14.38.08
Screenshot 2020-09-16 at 14.38.23

2. Tworzenie docelowej architektury danych

Skupiamy się na stworzeniu docelowej architektury danych i zarządzaniu nią. Uzyskujemy kontrolę nad rozproszonymi danymi i architekturą hybrydową poprzez integrację sprzętu i oprogramowania oraz współpracę z dostawcami usług w chmurze.

3. Ochrona i zabezpieczenie danych

Zapewniamy dostępność danych oraz zabezpieczenie ich przed niepożądanym dostępem. Analizujemy istniejące problemy i opracowujemy rozwiązania z obszaru systemów bezpieczeństwa.

Screenshot 2020-09-16 at 14.38.38
Screenshot 2020-09-16 at 14.38.49

4. Generowanie wartości ekonomicznej

Dostarczamy wartość biznesową poprzez efektywne wykorzystanie danych i AI. Definiujemy metody Data Science i Machine Learning efektywnie obsługujące dane o różnym formacie i objętości, umożliwiając ich analizę w czasie rzeczywistym.

Fujitsu współpracuje z Klientami w każdym aspekcie transformacji i na wszystkich etapach realizacji projektu, poczynając od wstępnych konsultacji aż po opracowanie i wdrożenie rozwiązań. Zachęcamy do kontaktu – razem wybierzemy najlepszą ścieżkę wzrostu na drodze transformacji cyfrowej.

4pager_thumbnail_lp

Jesteś zainteresowany analizą potrzeb swojej firmy?